नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझललेख मराठी गझल धोक्याच्या वळणावर निनावी (not verified) 5
पृष्ठ नको नको त्या शंका मजला शहर विचारत होते निनावी (not verified) 6
पृष्ठ काफिया आणि रदीफ निनावी (not verified)
गझलचर्चा व्रुत्त adnya balak 3
गझलचर्चा मीटर adnya balak
गझल अधाशी.... ameeeeet 1
गझल का....?(गझल) mamata.riyaj@gm... 6
गझल सांगू कसे...?(गझल) mamata.riyaj@gm... 1
गझल 'व्यथा'....(गझल) mamata.riyaj@gm... 7
गझल ' कहाणी...'( गझल ) mamata.riyaj@gm... 1
गझल सांत्वन...( गझल ) mamata.riyaj@gm...
पृष्ठ ओंजळ pankajrangari
गझल तुझे हेच डोळे... Rajdeep_Fool 6
गझल ~ या दिलाचे .... ~ Ramesh Thombre 4
गझल ~ शामकांती सांजवेळी ~ Ramesh Thombre 2
गझल ~ प्रेम माझे साफ झाले ~ Ramesh Thombre 2
गझलचर्चा गझलिचा Meter कसा साधावा ?? "गा - ल - गा - गा " कसे ओलखावे आणि लिहावे ?? Rang Maza Vegala
पृष्ठ जीवन rashmi 2
गझल सूर माझे rind 7
गझल जीवनाशी जुंपली rind 5
गझल सांगती खोटे जरी rind 6
गझल तुला या शोधती तारा rind 2
गझल कालचा प्रवास पुन्हा rind 5
गझल ओलावा rupali joshi
गझल ओलावा rupali joshi

Pages