कविता आरशाचे काम करते. ती स्वच्छ व निकोप चेहरे दाखवते आणि लबाड व घाणेरडे चेहरेही दाखवते. केवळ नक्षीदार शब्दांमुळे कवितेत यश मिळत नसते. सुबक, गोंडस व नक्षीदार शब्दांमुळे कविता सुंदर होत नसते आणि शब्दांचा थयथयाट घातला म्हणून कविता शक्तिशाली बनत नसते.

नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
नको तसे घडण्यावरती ह्यासाठी मन जडले होते बेफिकीर 30 October 2014
वरून शांत शांत वाटते किती... जयदीप 9 October 2014
छटा विजय दि. पाटील 10 October 2014
तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 8 October 2014
मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो प्रसाद लिमये 8 January 2014
पाहिजे तेव्हा कुणीही... केदार पाटणकर 6 August 2014
हसवणारे, खिदळणारे केदार पाटणकर 6 September 2014
एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 4 February 2011
हा स्वत्वाचा तपास मानू आता बेफिकीर 8 October 2014
एकटा सागरकिनारा एकटा चित्तरंजन भट 9 May 2014
कुणीच नव्हते आले निरोप देण्यासाठी ... अनंत ढवळे 14 December 2007
कुठे नेतील या वाटा मनाला.... अनंत ढवळे 24 November 2007
इतके धुळकट रस्ते इथले.... अनंत ढवळे 13 May 2007
गझल अनंत ढवळे 28 April 2007
जागरण डोळ्यांमधे आता लमाण्यासारखे नाही चित्तरंजन भट 27 August 2014
खोल डोहाच्या तळाशी साचलेला गाळ हो बेफिकीर 1 October 2014
अमल विजय दि. पाटील 2 October 2014
नदीला सागराची ओढ असली तर असू द्या ना मिल्या 29 September 2014
एकदा शून्यास माझ्या तू वजा कर... जयदीप 22 September 2014
तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 20 August 2014
इरेला पेटला आहे पिसारा अजय अनंत जोशी 18 September 2014
खुल्या मनाने केदार पाटणकर 18 September 2014
नेहमी गर्दी तुला जी लागते जयदीप 9 September 2014
पायथा बांधायला आधार नव्हता जोरकस बेफिकीर 11 July 2014
अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 27 August 2014

Pages