कविता आरशाचे काम करते. ती स्वच्छ व निकोप चेहरे दाखवते आणि लबाड व घाणेरडे चेहरेही दाखवते. केवळ नक्षीदार शब्दांमुळे कवितेत यश मिळत नसते. सुबक, गोंडस व नक्षीदार शब्दांमुळे कविता सुंदर होत नसते आणि शब्दांचा थयथयाट घातला म्हणून कविता शक्तिशाली बनत नसते.

नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
मला सांभाळले आहे.. ज्ञानेश. 7 August 2011
जन्म वाभरा वैभव वसंतराव कु... 15 February 2015
आवरण ज्ञानेश. 31 December 2014
जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 4 April 2015
शब्द बेहोश कर.. सुशांत खुरसाले. 28 February 2015
हासल्यासारखी भासती माणसे बेफिकीर 19 November 2014
मनाच्या अडगळीमधले बिलोरी आरसे शोधू जयदीप 6 February 2015
छटा विजय दि. पाटील 10 October 2014
झोप लागायला पाहिजे जयदीप 23 December 2014
मागे जयजयकार चालला आहे बाळ पाटील 24 January 2015
काय देईल गारवा रस्ता बेफिकीर 12 December 2014
नको तसे घडण्यावरती ह्यासाठी मन जडले होते बेफिकीर 30 October 2014
एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 4 February 2011
मन आता हे कळल्यावरती उदास नाही.. जयदीप 27 November 2014
मधेच वाहते मधेच थांबते जयदीप 10 November 2014
गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... 18 November 2014
गझल : माझ्या लक्षातच नाही वैभव वसंतराव कु... 18 November 2014
संगमावरी दोन्ही प्रवाह तुंबळ लढणे बेफिकीर 11 November 2014
अमल विजय दि. पाटील 2 October 2014
सांग कसे ते कण्हतानाही गात असावे... जयदीप 4 November 2014
स्त्री समीप येते ... अजय अनंत जोशी 9 November 2014
तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 8 October 2014
वरून शांत शांत वाटते किती... जयदीप 9 October 2014
मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो प्रसाद लिमये 8 January 2014
पाहिजे तेव्हा कुणीही... केदार पाटणकर 6 August 2014

Pages