माझे प्रेम

Maze Prem ,

Thevshil na tuzyajaval

mazi athavan mhanun?

tuzya avdtya pustkat

deshil na jaga valak pan mhanun?

Maze Prem

Pahshil na dolyane

sahajach padlele swapn mhanun?

tyach dolyat sathavshil na

n oghalnara ashru mhanun?

Maze Prem

Janvel na tula varyachya sparshatun?

an achanak kosalnarya

pavsachya sarit bhijun?

Maze Prem

Japshil na pavlo pavli

tuze shwas mhanun?

kadhi kantala alach tar

sodun de fakt ek

usasa sodun.

Maze Prem.

प्रतिसाद

 
रुपाली. ..
तुझी  ही रचना  आवडली
Thevshil na tuzyajaval
mazi athavan mhanun?
tuzya avdtya pustkat
deshil na jaga valak pan mhanun?