~ या दिलाचे .... ~

या दिलाचे हाल झाले
जे हवे ते काल झाले

वादळे झेलीत गेलो
ते कसे बेहाल झाले

आर्जवे केली किती मी,
का तयांचे जाल झाले ?

छेडताना स्वर सारे
ताल ते बेताल झाले.

पहिले ईश्कास जेंव्हा
वाटते कि साल झाले.

स्पर्शिले डाळींब जेंव्हा
ओठ का ते लाल झाले ?

- रमेश ठोंबरे

गझल: 

प्रतिसाद

तंत्रशुद्ध नसलेल्या रचना कालांतराने विचाराधीन करण्यात किंवा अप्रकाशित ठेवण्यात येतात, ह्याची नोंद घ्यावी. एखादी रचना तंत्रशुद्ध नसूनही

तुम्ही गझल लिहिणे सोडूच नका. तंत्र काय आज, उद्या, नाहितर कधितरी जमायच असेल तेव्हा जमेल.

या गझलेबाबत म्हणाल तर.
झस्द्न्च्व्द्फ्वेय्त्फ्ह!!!