नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझललेख फासले ऐसे भी होंगे - भावानुवाद - असेल अंतर असेही... ॐकार 1
गझल उस्ताद ॐकार 8
गझल सखे ठोठावते आहेस कुठले दार देहाचे? ॐकार 8
गझल किनारा ॐकार 10
गझल करारनामे ॐकार 51
गझल तगमग ॐकार 5
गझल शब्दांत प्राण आले ॐकार 17
गझल ...कुठे बेत आहे? ह्रषिकेश चुरी 9
गझल जरासा त्रास होतो ह्रषिकेश चुरी 7
गझल तुझ्यास्तव..... ह्रषिकेश चुरी 1
गझल जाळशील का तू? ह्रषिकेश चुरी 2
गझल कुणी इथे ह्रषिकेश चुरी
गझललेख मीर तकी मीर ची एक गझल व त्याचे मराठी भाषांतर हेमंत पुणेकर 1
गझल माझ्या मनासी कळेना हरीश दांगट 1
गझल नसतीच आसवे तर.... ह बा 11
गझल सहज फिराया आलेला सासरला श्रावण. ह बा 14
गझल बहरता बहरता..... ह बा 7
गझल तुकारामा उगा तू काढली पाण्यातुनी गाथा ह बा 10
गझल चांदण्या लेऊन झाला... ह बा 12
गझल फुलपाखरे ह बा 4
गझल गरीबाला कुठे सांगा कुणाला टाळणे येते? ह बा 20
गझल नाचली काळीज ते पेलीत काही माणसे ह बा 31
गझल ती काळजीत असते... ह बा 9
गझल पाय ओढायला जडतात ती! ह बा 27
गझल पाखरे खाऊन गेली चाळलेल्या वेदना ह बा 22

Pages