माझ्या मनासी कळेना

 
कधी हेच माझ्या मनासी कळेना
तुझे आणि माझे कसे का जुळेना?

उगाची किती त्रास मी देउ सांग
अजूनी कसे तू जरासी छळेना ?

कधीची नजर मी रोखली तुजवरी
अजूनी तुझी मान इकडे वळेना ?

तुझे भोवती मी घालतो घिरट्या
तुझे चित्त वेडे क्षणभरी ढळेना ?

इथे फोडतो मी किती रोज टाहो
तुझे लोचनी एक मोती गळेना ?

हरीश दांगट


गझल: 

प्रतिसाद

वा!
वृत्त थोडे इकडे-तिकडे आहे.
उगाची किती त्रास मी देउ सांगss - असे घ्यावे लागते आहे. ते बरोबर नाही वाटत.
कधीची नजर मी रोखली तुजवरी - या ऐवजी
कधीची नजर तुजवरी रोखली मी - असे बरे वाटेल.
लगागा लगागा लगागा लगागा - असे वृत्त असावे असे वाटते. त्यावरून सांगितले. अर्थात निर्णय कवीचाच.
कलोअ
चूभूद्याघ्या