तगमग

जगण्यासाठी इतकी दगदग
श्वास घेतला, जाणवली धग


होकाराचे आढेवेढे!
आधी किंवा आत्ता वा मग


फुकट भाषणे, उधार वक्ते
विकत घेतले श्रोत्यांचे नग


इथे किती गजर्‍याची बोली?
इथे कशी पदराची लगबग?


सुचले नाही काही क्षणभर
नुसती तगमग तगमग तगमग


गझल: 

प्रतिसाद

होकाराचे आढेवेढे!
आधी किंवा आत्ता वा मग
वा मस्त! हा आणि गजर्‍याची बोलीचा शेर मस्त.
गझल आवडली.

सुचले नाही काही क्षणभर
नुसती तगमग तगमग तगमग

अप्रतिम शेर..
गझललेखनाला हार्दिक शुभेच्छा !

संपूर्ण गझलच छान आहे

होकाराचे आढेवेढे!
आधी किंवा आत्ता वा मग

सुचले नाही काही क्षणभर
नुसती तगमग तगमग तगमग

हे शेर विशेष आवडले.

जगण्यासाठी इतकी दगदग
श्वास घेतला, जाणवली धग


होकाराचे आढेवेढे!
आधी किंवा आत्ता वा मग


फुकट भाषणे, उधार वक्ते
विकत घेतले श्रोत्यांचे नग


इथे किती गजर्‍याची बोली?
इथे कशी पदराची लगबग?


सुचले नाही काही क्षणभर
नुसती तगमग तगमग तगमग


वा! गझल फार आवडली.