जपलेली हळहळ

कातरवेळी दाटुन येते जुनाट मरगळ
जुन्या वहीतुन सुटतो जेव्हा तरणा दरवळ

पाकळीत त्या निरोप तर जिरला नाही ना?
पिकलेल्या काळजास लागे हिरवी कळकळ

मला वाटले सुकून गेले दव गालीचे
पाना पाना मधून आली कानी खळखळ

तुला मला जोडतो असा रस्ताही नाही
तरी बायको आज वाटली मजला अडगळ

किती बदलली घरे आजवर पत्ता नाही
वही तेवढी एकुलती, जपलेली हळहळ

गझल: 

प्रतिसाद

अरे वा?

वही तेवढी एकुलती.. जपलेली हळहळ! - वा वा!

गझल आवडली.
सुरेखच!

धन्यवाद?

सुरूवात आहे. काही कमी अधिक झाल्यास सुचना कराव्यात ही विनंती.

सुंदर गझल! सगळ्याच द्विपदी आवडल्या.

अडगळ वगळता बाकीची गझल आवडली. छान!

धन्यवाद क्रान्ति
धन्यवाद चक्रपाणि

किती बदलली घरे आजवर पत्ता नाही
वही तेवढी एकुलती, जपलेली हळहळ
वा वा! छान!

व्वा हळहळ मस्तच... आवडला ...

सुट्या ओळी फार छान आहेत.

किती बदलली घरे आजवर पत्ता नाही
वही तेवढी एकुलती, जपलेली हळहळ

ही द्विपदी विशेष.

चित्तरंजनजी
वैभवने (देशमु़ख) आपल्याविषयी खूप सांगीतले आहे. एकदा आपल्याशी भेट करवून देइन असेही म्हणाला आहे. तो पुण्यात आला की मी आपणास भेटायला येणार आहे. प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!

शंका: मला लघू आणि गुरू याव्यतिरीक्त इतर काहीही कळत नाही (वैभव गेली दोन वर्षे सांगतो आहे तरीही.) तेव्हा *सुट्या ओळी फार छान आहेत.* म्हणजे काय?

सुन्दर गझल.....

पाकळीत त्या निरोप तर जिरला नाही ना?
ही ओल खासच..

तेव्हा *सुट्या ओळी फार छान आहेत.* म्हणजे काय?

सुट्या ओळी फार छान आहेत हे वाक्य तसे पुरेसे स्पष्ट आहे. ओळींचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास त्या छान आहेत. द्विपदी आणखी चांगल्या होऊ शकतील.

आणखी एक :
क्रुष्णधवल गोपिका पहाण्याचा गोडवा
हरवलाच रुखवती उखाण्याचा गोडवा
या गझलेत
भाळावर घामाच्या चमचमत्या चांदण्या
सापटीत घुंगुरत्या गाण्याचा गोडवा

असा एक शेर आहे. पहिल्या ओळीचा दुसर्‍या ओळीशी संबंध आहे पण तो स्पष्ट शब्दात आलेला नाही.
असे चालते का?