नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
कुंडलीने घात केला गंगाधर मुटे 8 August 2010
एकदा तरी मिल्या 28 February 2011
मरण्यात अर्थ नाही गंगाधर मुटे 5 December 2010
हो गझल गैरमुसलसल आता.. बेफिकीर 28 February 2011
''वादात या कुणीही सहसा पडू नये '' कैलास 19 February 2011
लाथाडती सारे मला अनिल रत्नाकर 3 March 2011
अर्थ मौनाचे... निरज कुलकर्णी 23 February 2011
मी एकटाच येथे माझ्या जगात आहे मी अभिजीत 11 February 2011
जखमेस ओल आली.... निरज कुलकर्णी 23 February 2011
तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 19 February 2011
प्रीती सखे मलाही का परवडू नये...? विशाल कुलकर्णी 21 February 2011
माळले गजरे तयांनी वाळलेले...! विशाल कुलकर्णी 21 February 2011
अस्ता॑चली रवी विकास सोहोनी 22 February 2011
कर प्रीये हॄदयाचे हाल पुन्हा एकदा योगेश मेहरे 22 February 2011
वादात या कुणीही सहसा पडू नये क्रान्ति 20 February 2011
थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला.... मयुरेश साने 18 February 2011
वादात या कुणीही सहसा पडू नये ! मयुरेश साने 17 February 2011
वळता वळता वीरेद्र बेड्से 13 January 2011
तुझा दोष नाही क्रान्ति 4 February 2011
ती बातमीच दाटली घशाशी अनिल रत्नाकर 19 February 2011
''तुझ्याविना या जगात माझा जगावयाला नकार आहे'' कैलास 28 January 2011
तुझा दोष नाही मी अभिजीत 10 February 2011
नकार आहे क्रान्ति 20 January 2011
विमान माझे तयार होते ! मयुरेश साने 9 February 2011
सारे वसंत... विद्यानंद हाडके 18 November 2010

Pages