कुंडलीने घात केला

कुंडलीने घात केला

कसा कुंडलीने असा घात केला
दिशा शोधण्यातच उभा जन्म गेला

असे वाटले की शिखर गाठतो मी
अकस्मात रस्ता तिथे खुंटलेला

विचारात होतो, अता झेप घ्यावी
तसा पाय मागे कुणी खेचलेला

खुली एकही का इथे वाट नाही
हरेक पथ येथे कुणी हडपलेला?

पटू संसदेचा, तरी दांडगाई
म्हणू का नये रे तुला रानहेला?

दिशा दर्शवेना, मती वाढवेना
कसा मी स्विकारू तुझ्या जेष्ठतेला?

"अभय" चेव यावा अता झोपल्यांना
असे साध्य व्हावे तुझ्या साधनेला
.
गंगाधर मुटे
....................................

गझल: 

प्रतिसाद

वा मुटेजी,
छान गझल...

कसा कुंडलीने असा घात केला
दिशा शोधण्यातच उभा जन्म गेला

असे वाटले की शिखर गाठतो मी
अकस्मात रस्ता तिथे खुंटलेला

विचारात होतो, अता झेप घ्यावी
तसा पाय मागे कुणी खेचलेला

खुली एकही का इथे वाट नाही
हरेक पथ येथे कुणी हडपलेला?

हे शेर खूप आवडले....

डॉ.कैलास

मस्त गझल मुटेजी!!!

रानहेला तर भन्नाटच!!!

चौथा शेर वाचताना मला लय तुटल्यासारखे वाटले.

कैलासजी,हबाजी
धन्यवाद.

कसा कुंडलीने असा घात केला
दिशा शोधण्यातच उभा जन्म गेला

पटू संसदेचा, तरी दांडगाई
म्हणू का नये रे तुला रानहेला?

गंगाधरजी,
आवडली गझल.मलाही रानहेला जास्त आवडला.

कसा कुंडलीने असा घात केला
दिशा शोधण्यातच उभा जन्म गेला

असे वाटले की शिखर गाठतो मी
अकस्मात रस्ता तिथे खुंटलेला

विचारात होतो, अता झेप घ्यावी
तसा पाय मागे कुणी खेचलेला

खुली एकही का इथे वाट नाही
हरेक पथ येथे कुणी हडपलेला?

... आशय संपन्न गझल... गंगाधरजी मस्त लिख्खा...
... सगळेच शेर सुंदर... अभिनंदन!!!

घातपाती कुंडली... छान
रानहेला ...कायच्या कायीच. कित्येक राजकारणी मुखवटे फुत्कारताना दिसले. मस्त, धमाल .