नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
सांगू कसे...?(गझल) mamata.riyaj@gm... 27 October 2010
का....?(गझल) mamata.riyaj@gm... 24 October 2010
सांत्वन...( गझल ) mamata.riyaj@gm... 27 October 2010
ते सिंह गर्जनेला कोल्हे कुई म्हणाले................... मयुरेश साने 23 October 2010
देत जा... कमलाकर देसले 25 October 2010
भेटतो जरी अता नेहमी हसून पण शाम 22 October 2010
शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 25 October 2010
की ? कागदाशी खेळणारा टाक आहे ? मयुरेश साने 23 October 2010
अजून श्वास पाळती ! तुझ्या खुणा पुन्हा पुन्हा...... मयुरेश साने 22 October 2010
सांजवेळी आठवांचा मेघ हा दाटे पुन्हा.. शाम 13 October 2010
आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 14 October 2010
... वंशातल्यांचे अजय अनंत जोशी 30 May 2010
हिशेबाची माय मेली? गंगाधर मुटे 22 September 2010
देवुनी तुझे तुला निघायचे मला.. शाम 4 October 2010
मनाला किती अन् कसे आवरावे? शाम 12 October 2010
उठ बा रे पांडुरंगा.. शाम 3 October 2010
सवे या.. केदार पाटणकर 22 February 2009
भरावे शेत वात्सल्यात... अजय अनंत जोशी 7 October 2010
इतकी सुंदर ढाल? ह बा 23 July 2010
~ शामकांती सांजवेळी ~ Ramesh Thombre 3 October 2010
वाढती का अंतरे? क्रान्ति 8 October 2010
... भांडू नकोस राणी अजय अनंत जोशी 7 September 2010
... या नभी अंधारवेना अजय अनंत जोशी 1 September 2010
अवेळी अशा.. ज्ञानेश. 3 June 2010
वंचना आसावरी 26 August 2010

Pages