नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
हा शब्दांच्या गुणसूत्रांचा दोष असावा अनिरुद्ध अभ्यंकर 6 August 2010
उगीच का प्राण.... अजय अनंत जोशी 8 August 2010
'' शेवटी '' कैलास 31 July 2010
किती सोपे मला हे प्रेम करणे वाटले होते... बहर 22 July 2010
'' कैलास '' कैलास 1 August 2010
प्रदेश... प्रदीप कुलकर्णी 27 July 2010
ती स्वप्नसुंदरी गंगाधर मुटे 29 July 2010
असे नव्हे मिल्या 20 July 2010
माझ्या मनात थोडे... केदार पाटणकर 31 July 2010
टोचले होते.. अजय अनंत जोशी 28 July 2010
आसवे आता न केवळ गाळती माझे नयन कैलास 19 July 2010
कधी स्वतःच्या ... अजय अनंत जोशी 26 July 2010
अंगार चित्तवेधी गंगाधर मुटे 14 July 2010
ही सरिता रुसली आज किनाऱ्यावरती... मानस६ 31 August 2007
वाटते बोलायचे राहून गेले कैलास 16 July 2010
आज अचानक तुझी आठवण का यावी अनिरुद्ध अभ्यंकर 16 July 2010
खुळा साज आहे.. बहर 21 July 2010
पाणपोई अनिल रत्नाकर 21 July 2010
उसवित बसले बूड कवी हे ज्या झोळ्यांचे ह बा 27 May 2010
छानपैकी जगून गेलो मी..... बेफिकीर 4 June 2010
गरीबाला कुठे सांगा कुणाला टाळणे येते? ह बा 7 June 2010
गोचिडांची मौजमस्ती गंगाधर मुटे 23 July 2010
घट अमृताचा गंगाधर मुटे 15 July 2010
बाकी तसा कैदेत काही त्रास नसतो 'बेफिकिर' बेफिकीर 1 June 2010
हा काळ हरामी मलाच गंडा घालून जातो कैलास गांधी 22 July 2010

Pages