विमान माझे तयार होते !

खरेच का ? चांदणे तुझे- ते -मला कधी भेटणार होते !
हजार वणवे उरात माझ्या - चितेवरी पेटणार होते !

"समाज भिंती " सपाट करुनी - जरा तुझ्या अंगणात आलो !
नव्या नव्या तोरणात नटले - मला तुझे - बंद दार होते !

तुला दिली "ती" ! फुलेच नव्हती - "ऋतु - ऋतुंचे सवाल" होते !
अनेकदा "मोहरुन" गेलो - हवे हवेसे - नकार होते !

हसून देईन कारणे - का ? रडावयाला उशीर झाला !
"सऋद्य" जे वाटले तयांचे - जिवंत ठोकेच ठार होते !

* ( "सऋद्य" - सर्‍हुदयी - संवेदनशील- भावनाप्रधान )

जिवंत होतो -जगून गेलो - मरावयाला जिवंत आहे !
विसंबुनी राहिलो कसा ? मी - तिने दिले "शब्द चार" होते !

सुळावरी दे मला ! तरीही इमान माझे प्रमाण आहे
"तुका" ! "विठोबा" उभे कधीचे - विमान माझे तयार होते !

.............मयुरेश साने....दि...९-फेब-११

प्रतिसाद

अनेक विरामचिन्हांमुळे जरा खटकले. वृत्त हाताळणी छानच!

मतला आवडला.

धन्यवाद!

हजार वणवे उरात माझ्या चितेवरी पेटणार होते !
नव्या नव्या तोरणात नटले मला तुझे बंद दार होते !

वा. विरामचिन्हे खूप आहेत. एकंदर छान.