नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
डोळे मयूर 8 July 2008
तमा निलय 1 July 2008
नार ही...! प्रदीप कुलकर्णी 11 June 2008
जपून ठेवले मनीषा साधू 22 April 2008
आता ! प्रदीप कुलकर्णी 22 May 2008
चूक........ अमित वाघ. अमित वाघ 12 June 2008
...अंदाज आगळा आहे! मधुघट 11 June 2008
...थकलास तू किती ! प्रदीप कुलकर्णी 4 June 2008
'वस्ती' अभिषेक उदावंत 5 June 2008
येथे... जयन्ता५२ 7 June 2008
सोशीक मी अभिजीत 3 June 2008
नको जयन्ता५२ 28 May 2008
लाव्हा मधुघट 16 May 2008
मजबुरीने अभिषेक उदावंत 25 April 2008
आरसा जयन्ता५२ 5 May 2008
तगमग ॐकार 16 May 2008
लपंडाव प्रमोद बेजकर 20 May 2008
...जिथल्या तिथेच सारे ! प्रदीप कुलकर्णी 5 March 2008
राज्य दुःखाचे... प्रदीप कुलकर्णी 7 May 2008
...दिसत नाही ! प्रदीप कुलकर्णी 14 May 2008
...त्याचीच ओढा री पुन्हा!! प्रदीप कुलकर्णी 6 March 2008
शोधायचा कशाला? स्वामीजी 5 May 2008
शरपंजर पुलस्ति 30 April 2008
हरवला... सतीश 4 May 2008
उ:शाप स्वामीजी 5 May 2008

Pages