डोळे


बघता बघता विझले डोळे
हसता हसता भिजले डोळे

आठवणींचे वादळ आले
एकाएकी थिजले डोळे

दु:खाला मी तासत गेलो
माझ्या नकळत झिजले डोळे

ह्या अश्रुंचे आधण झाले
आयुष्याचे शिजले डोळे

स्वप्नांचा हा जागरगोंधळ
नाही माझे निजले डोळे


गझल: