नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
भलतीच मर्यादीत ह्यांची झेप आहे बेफिकीर 26 June 2014
एवढे नसते जलद आयुष्य सरण्यासारखे! प्रोफेसर 20 June 2014
वर्तुळे विजय दि. पाटील 3 June 2014
काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 19 April 2014
बोचरे वारे विजय दि. पाटील 19 March 2014
चोर कैलास 30 April 2014
संवेदनशिल विषयांना बाजार बनविले जाते शुभानन चिंचकर 9 May 2014
हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 17 April 2014
पाहिले चालून त्याच्या सोबतीने बेफिकीर 13 March 2014
"दारू" कैलास 27 March 2014
पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 17 July 2010
विषारी केव्हढे वातावरण आहे चित्तरंजन भट 15 April 2014
...टाळतो केदार पाटणकर 25 March 2008
आकडेवारी केदार पाटणकर 27 February 2014
प्रश्न आहे असा.. ज्ञानेश. 16 March 2012
जितके जमते.. ज्ञानेश. 11 July 2012
जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 3 February 2011
नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 11 January 2011
पुढे माणसांचे यशू-बुद्ध होते गंगाधर मुटे 28 May 2012
इथे प्रत्येक जण धुंदीत आहे चित्तरंजन भट 5 March 2012
............. अजून काही विशाल कुलकर्णी 3 March 2011
चकवा केदार पाटणकर 26 April 2012
बनेल तारे.. बहर 4 May 2012
नव्या यमांची नवीन भाषा गंगाधर मुटे 13 March 2011
जुळले अजून आहे जयश्री अंबासकर 4 May 2012

Pages