विषारी केव्हढे वातावरण आहे

विषारी केव्हढे वातावरण आहे
कसा फुत्कारतो कण आणि कण आहे

तुझे हे शहर तर फिरते मसण आहे
मरणघाईत का प्रत्येक जण आहे

कुणी इथली हवा निर्धोक नासवली
कुणी केले नभाचे अपहरण आहे

जणू वस्तीत लखलखत्या अभावांच्या
सनातन चालला अंधारसण आहे

कधी बळकावणे जमलेच नाही तर
इथे विधिवत सुरू सीताहरण आहे

मशागत तू कशी केलीस जमिनीची
इथे तर माजले नुसतेच तण आहे

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

क्षणी एका उभे आयुष्य उलगडते
जणू आयुष्य म्हणजे एक क्षण आहे

पुन्हा गल्ल्या जुन्या चाळून बघतो मी
कुठे ती हरवलेली आठवण आहे

तुझ्या तर चेहऱ्यावरती चरा नाही
अरे हा आरशावरचाच व्रण आहे

गझल: 

प्रतिसाद

अप्रतिम गझल आहेः

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

हा शेर विशेष आवडला. सरळधोप आयुष्यात येणारी बेरंगी चांगली व्यक्त झाली आहे

सगळेच शेर सुंदर आहेत

विषारी केव्हढे वातावरण आहे
कसा फुत्कारतो कण आणि कण आहे

जणू वस्तीत लखलखत्या अभावांच्या
सनातन चालला अंधारसण आहे

कधी बळकावणे जमलेच नाही तर
इथे विधिवत सुरू सीताहरण आहे

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

क्षणी एका उभे आयुष्य उलगडते
जणू आयुष्य म्हणजे एक क्षण आहे

पुन्हा गल्ल्या जुन्या चाळून बघतो मी
कुठे ती हरवलेली आठवण आहे

हे शेर फार आवडले

क्या बात है !!

कधी बळकावणे जमलेच नाही तर
इथे विधिवत सुरू सीताहरण आहे

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे... व्वाह...

जबरदस्त गझल.

विचारांमधली स्पष्टता प्रत्येक शेरामधून स्वच्छ्पणे डोकावत आहे. शिकण्यासारखे आहे हे!

भोवतीच्या सद्यस्थितीवर प्रखर; पण संयत भाष्य करणारी जबरदस्त गझल.
प्रत्येक शेर चढत्या क्रमाने आवडला...
आणखीही येऊ द्या...

गझल खूप आवडली.

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

पुन्हा गल्ल्या जुन्या चाळून बघतो मी
कुठे ती हरवलेली आठवण आहे

सगळेच शेर सुंदर आहेत . गझल खूप आवडली

सगळ्यांचा आभारी आहे. धन्यवाद.

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

व्वा ..व्वा ..

खूप आवडली गझल .

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

व्वा ..व्वा ...

गझल खूप आवडली .

भयानक हा सरळ नुसता सरळ रस्ता
कधी येणार धोक्याचे वळण आहे

व्वा ..व्वा ...

खूप आवडली गझल .

व्वा व्वा नभाचे अपहरण _____/\_____

संपूर्ण गझल आवडली ...तुफान

अप्रतिम गझल.
सगळे शेर दर्जेदार !

जणू वस्तीत लखलखत्या अभावांच्या
सनातन चालला अंधारसण आहे

gazal atishay aavadalee.