भलतीच मर्यादीत ह्यांची झेप आहे

भलतीच मर्यादीत ह्यांची झेप आहे
उड्डाण घेण्याला म्हणे आक्षेप आहे

बाकी कुणाला दोष मी देऊ कशाला
मी मी स्वतः असणेच हस्तक्षेप आहे

जेथे हवे तेथे मला घेऊन जा तू
माझी तुझ्यापर्यंत केवळ ठेप आहे

सृष्टी इथे स्थापून जाणारा मिळेना
कोणास ही पडली नको ती खेप आहे

हा कोण आहे नेमका काही कळेना
नुसता युगांवरती युगांचा लेप आहे

-'बेफिकीर'!

गझल: 

प्रतिसाद

वा. ठेप आणि लेप विशेष.

हा कोण आहे नेमका काही कळेना
नुसता युगांवरती युगांचा लेप आहे

वा

छान.

बाकी कुणाला दोष मी देऊ कशाला
मी मी स्वतः असणेच हस्तक्षेप आहे

वा..!
गज़ल आवडली.