नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 5 August 2014
जन्मतो गर्दीत आपण......संपतो गर्दीत पण बेफिकीर 22 August 2014
कशाचा शोध काही घेत नसतो चित्तरंजन भट 17 June 2014
आई मेंढ्या हाकत आहे, बाप दिवंगत आहे बेफिकीर 11 June 2014
माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू बेफिकीर 17 June 2014
...शांत समईसारखा ! प्रदीप कुलकर्णी 18 June 2008
नीट वाच...! प्रदीप कुलकर्णी 15 April 2014
तुझे आच्छादलेले जग मला सांगून जाते बेफिकीर 7 July 2014
ज्या क्षणी मी थांबलो, ती थांबली जयदीप 22 August 2014
गझल अनंत ढवळे 11 June 2014
तुझ्यासारखे वाचता येत नाही जयदीप 21 August 2014
जे जगतो ते लिहिणारा विजय दि. पाटील 14 August 2014
तीच भेटावी.. केदार पाटणकर 1 August 2014
किती? केदार पाटणकर 26 March 2014
मढे मोजण्याला गंगाधर मुटे 28 July 2014
पिणे सोडले मी…. अरविन्द पोहरकर 7 July 2014
जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... 21 July 2014
काही नवीन सुट्टे शेरः बेफिकीर 2 June 2014
गलबत कुठे निघाले केदार पाटणकर 22 July 2014
लेक माझी चालली… अरविन्द पोहरकर 29 July 2014
फिरून यायचे इथे टळेल का कधी? मिल्या 16 August 2011
लागला गळपफास तेव्हा तरतरी श्वासात आली! सतीश देवपूरकर 23 July 2012
माणसांना माणसांचे केदार पाटणकर 16 July 2014
खरा कायदयाने मला फास होता मयुरेश साने 22 January 2011
''वाटत आहे'' कैलास 25 March 2011

Pages