माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू

माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू
हो चांगला......मी चांगला हे जाण तू

सारे जुने होते तुझ्यासाठी नवे
केलेस काहीही कुठे निर्माण तू

तीही पुढे भासेल चंद्रासारखी
केलीस ह्या विश्वामधे जी घाण तू

नाही तिथे पडतो असा पाऊस मी
ज्यातून येते रोप तो पाषाण तू

सांगायचे होते......मला समजून घे
पण ठेवले नाहीस तितके त्राण तू

निश्चिंत कोणीही कसे नाही इथे
हैराण मी हैराण जग हैराण तू

घेशील जितका तेवढा वाढेल तो
सैलावलेल्या चिरगुटांचा ताण तू

शरणागती घेण्यास ते होते उभे
उडवायची होतीस दाणादाण तू

जर व्हायचे नव्हते तुला माझे कधी
तर घ्यायचे होतेस माझे प्राण तू

माझ्यामुळे तू गाजली होतीस पण
लावण्य होतो मी नि माझी खाण तू

इतकेच सांगायास मी आलो इथे
थोडेतरी वात्सल्य अंगी बाण तू

समजायची ज्यांना गझल ती समजली
कर 'बेफिकिर' आता महानिर्वाण तू

-'बेफिकीर'!

गझल: 

प्रतिसाद

सांगायचे होते......मला समजून घे
पण ठेवले नाहीस तितके त्राण तू

सारे जुने होते तुझ्यासाठी नवे
केलेस काहीही कुठे निर्माण तू

निश्चिंत कोणीही कसे नाही इथे
हैराण मी हैराण जग हैराण तू

शरणागती घेण्यास ते होते उभे
उडवायची होतीस दाणादाण तू

वाव्वा. मस्त. चिरगुटांचा ताण वगैरे तसे सगळेच शेर खणखणीत झाले आहेत. अख्खी गझल आवडली. घाणीसाठी चंद्रापेक्षा आणखी काही वेगळे हवे होते असे वाटून गेले. अर्थात त्यामागे काही विशेष असेलच.

माझ्यामुळे तू गाजली होतीस पण
लावण्य होतो मी नि माझी खाण तू

अप्रतिम.....

माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू
हो चांगला......मी चांगला हे जाण तू

Chaan

नाही तिथे पडतो असा पाऊस मी
ज्यातून येते रोप तो पाषाण तू
हा शेर सर्वात ज्यास्त आवड्ला

सुंदर...

जर व्हायचे नव्हते तुला माझे कधी
तर घ्यायचे होतेस माझे प्राण तू

सांगायचे होते......मला समजून घे
पण ठेवले नाहीस तितके त्राण तू

निश्चिंत कोणीही कसे नाही इथे
हैराण मी हैराण जग हैराण तू

मस्त.

वा...

सारे जुने होते तुझ्यासाठी नवे
केलेस काहीही कुठे निर्माण तू

तीही पुढे भासेल चंद्रासारखी
केलीस ह्या विश्वामधे जी घाण तू

नाही तिथे पडतो असा पाऊस मी
ज्यातून येते रोप तो पाषाण तू

निश्चिंत कोणीही कसे नाही इथे
हैराण मी हैराण जग हैराण तू

हे शेर फार आवडले.
गझल आवडली.

गझल आवडली :

सारे जुने होते तुझ्यासाठी नवे
केलेस काहीही कुठे निर्माण तू

वाह वा !

सांगायचे होते......मला समजून घे
पण ठेवले नाहीस तितके त्राण तू

माझे हे आकलन चुकीचे देखील असू शकते पण या शेरात काहीसा अडकलो - तू मला समजून घ्यायच्या आतच प्राण सोडले असा अर्थ अपेक्षित आहे बहुतेक. संबंध तोडण्यासाठी मात्र 'त्राण' हा शब्द 'धीर' या अर्थाने घेतल्यास आशयापासून थोडासा दूर जातो असे वाटले..

सगळे शेर आवडले

समजून घे (मला) ...मी तुला सांगणारच होतो ..पण तू (माझ्यात ) तितकेही त्राण ठेवले नाहीस (माझ्याकडून तेही काढून घेतलेस )
असा अर्थ असावा असे वाटले .

Sampurn gazal awadali !