लेक माझी चालली…

एवढी माणूसकी नाही बरी रे
बोलण्या अन वागण्या ठेवा दरी रे …

का अशी अर्ध्यात ती सोडून गेली
काय माझी चूक ते सांगा तरी रे …

भेटण्या आयुष्यभर केली कमाई
लाकडे सरणास , जगण्या भाकरी रे… !

कागदा किंमत अता,नाही जुबानिस
गोष्ट ही मित्रा तुझी आहे खरी रे ..

सावली पण आज माझी दूर गेली
लेक माझी चालली बघ सासरी रे…
-- अरविंद पोहरकर

गझल: