नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल दिसतो तुला जरी मी......... वैभव देशमुख 10
गझल आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 14
गझल बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 26
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल ही झाडे पेटवली कोणी....... वैभव देशमुख 9
गझल रात्र आली.... वैभव देशमुख 5
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल मोजकी उन्हे , मोजक्या सरी वैभव जोशी 20
गझल एक इरादा हसण्याचा वैभव जोशी 17
गझल वगैरे... वैभव जोशी 15
गझल ...विचार एखादा वैभव जोशी 17
गझल तुझ्याविना हे शहर तुझे वैभव जोशी 13
गझल जगून काय साधले वैभव जोशी 8
गझल दिशा गातात ह्या जेव्हा ... वैभव जोशी 14
गझल ह्या कशा उबदार ओळी... वैभव जोशी 8
गझल असा श्वासांत येतो प्रास वैभव जोशी 14
गझल शब्द माझे वैभव जोशी 14
गझल संकटे वीरेद्र बेड्से
गझल वळता वळता वीरेद्र बेड्से 3
गझल देखावे.. विसोबा खेचर 4
गझल वस्ती..! विसोबा खेचर 1
गझल बुरखा विसुनाना 12
गझल छेद विसुनाना 2
गझल खंत विसुनाना 6

Pages