संकटे

'संकटे'

तू मला पाहू नको झुरतात आता संकटे.
वाट माझी अडवुनी बसतात आता संकटे.

संकटांना नाव नाही, गावचा पत्ता नसे;
वारसा शोधावया फिरतात आता संकटे.

दार केले बंद मी , पर्याय त्यांनी काढला;
कवड्सा कवटाळुनी शिरतात आता संकटे.

बाजरी , ज्वारी ,गहू आहेत हंगामी पिके;
बारमाही पण इथे पिकतात आता संकटे.

मानतो थोतांड मी पचांग सारे अन तिथ्या;
काळरेषेची दिशा रचतात आता संकटे.

हे खरे 'वीरेंद्र' पण तू ध्येयही सोडू नको;
झुंजण्याला जिद्दही भरतात आता संकटे.

-वीरेंद्र बेड्से

गझल: