नवे गझललेखन

शीर्षक कवीsort descending प्रकाशनाची तारीख
अधाशी.... ameeeeet 3 June 2010
का....?(गझल) mamata.riyaj@gm... 24 October 2010
' कहाणी...'( गझल ) mamata.riyaj@gm... 14 November 2010
'व्यथा'....(गझल) mamata.riyaj@gm... 23 October 2010
सांत्वन...( गझल ) mamata.riyaj@gm... 27 October 2010
सांगू कसे...?(गझल) mamata.riyaj@gm... 27 October 2010
तुझे हेच डोळे... Rajdeep_Fool 11 May 2011
~ शामकांती सांजवेळी ~ Ramesh Thombre 3 October 2010
~ या दिलाचे .... ~ Ramesh Thombre 27 June 2010
तुला या शोधती तारा rind 14 December 2007
जीवनाशी जुंपली rind 20 December 2007
कालचा प्रवास पुन्हा rind 11 December 2007
सूर माझे rind 10 December 2007
सांगती खोटे जरी rind 17 December 2007
अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 27 August 2014
राखते तोल मी.....!!! supriya.jadhav7 10 January 2011
तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 5 February 2011
अबोली !!! supriya.jadhav7 16 November 2010
पुन्हा पुन्हा !! supriya.jadhav7 4 December 2010
....सारे मला मिळाले !!! (गझल). supriya.jadhav7 9 October 2010
शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 25 October 2010
तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 19 February 2011
आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7 2 December 2010
छंद.... supriya.jadhav7 19 January 2011
सरहदी का शोधती मग झुंजण्याची कारणे? (तरही) supriya.jadhav7 29 July 2011

Pages