नवे गझललेखन

शीर्षक कवी प्रकाशनाची तारीख
..आता नको ! प्रदीप कुलकर्णी 13 August 2007
भान माझे... (अजब) अजब 15 August 2007
कसे जगावे...? संतोष कुलकर्णी 14 August 2007
वेळी अवेळी जयन्ता५२ 6 August 2007
दाखला जयन्ता५२ 26 July 2007
आजही अप्रूप वाटे संतोष कुलकर्णी 6 August 2007
मंतरलेल्या सायंकाळी संतोष कुलकर्णी 6 August 2007
...कोण मी तुझा ? प्रदीप कुलकर्णी 30 July 2007
...दिवेलागणीच्या वेळी ! प्रदीप कुलकर्णी 15 July 2007
घावामागून घाव घातले त्याबद्दल आभार.. मानस६ 7 August 2007
...नाही आज सुचत काही ! प्रदीप कुलकर्णी 21 July 2007
भयंकर संतोष कुलकर्णी 30 June 2007
जगणे असते... (अजब) अजब 7 July 2007
आत्मसात कुमार जावडेकर 20 July 2007
बोलताना तोल गेला... मानस६ 17 July 2007
कंठशोष पुलस्ति 11 July 2007
साळसूद पुलस्ति 18 July 2007
...सारेच विसरू दे मला ! प्रदीप कुलकर्णी 30 June 2007
का? जयन्ता५२ 2 July 2007
जगण्याला काय हवे..? मानस६ 8 July 2007
फार मी कुठे... संतोष कुलकर्णी 30 June 2007
कळेना पुलस्ति 10 July 2007
लोक संतोष कुलकर्णी 30 June 2007
..पुन्हा सांग ना! मानस६ 28 June 2007
निराधार सोनाली जोशी 20 June 2007

Pages