...सारेच विसरू दे मला !

...सारेच विसरू दे मला !

बडवे, विठोबा, पंढरी...सारेच विसरू दे मला !
तेथे न माझी पायरी... ! सारेच विसरू दे मला !

काही तरी झंकारले...कोणी तरी हुंकारले...
आता सुनेपण अंतरी...सारेच विसरू दे मला !

ती रातराणी, चांदवा... गंधाळलेला गारवा...
ती पौर्णिमा जादूभरी...सारेच विसरू दे मला !

ऱडलीस तू माझ्यासवे...पुसलीस माझी आसवे...
ती सांत्वना अन् त्या सरी...सारेच विसरू दे मला...!

खचलो नकाराने तुझ्या...पिचलो विचाराने तुझ्या...
झाली जिण्याची मस्करी...सारेच विसरू दे मला !

स्वप्ने तुझी मी पाहिली...सारीच अर्धी राहिली...
ते शल्य, कळ ती बोचरी...सारेच विसरू दे मला !

माझी सखी, अभिसारिका...गेली कुठे ती राधिका ?
गेली कुठे ती बासरी...सारेच विसरू दे मला !

पोटास या कोंडा मिळो...झोपायला धोंडा मिळो...
कविता, कथा, कादंबरी...सारेच विसरू दे मला !

मज भोवती नाही कुणी, मज सोबती नाही कुणी...
नाही कुणी माझ्या घरी....सारेच विसरू दे मला !

वाऱ्यासवे मी भांडतो, छळ मी जगाचा मांडतो !
हे आळ जे माझ्यावरी...सारेच विसरू दे मला !

केला कुणी उपहासही...म्हटले कुणी `शाबास`ही...
निंदा-स्तुती खोटी-खरी...सारेच विसरू दे मला !

शहरात या उपऱ्यापरी...! माझ्यात मी दुसऱ्यापरी...!!
ते गाव...घर, ती ओसरी...सारेच विसरू दे मला !

आता मला सुटका हवी...मज पाहिजे दुनिया नवी...
आता तरी, आता तरी... सारेच विसरू दे मला !

करणार मी हाही गुन्हा....स्मरणार मी सारे पुन्हा...!
काही क्षणांसाठी परी....सारेच विसरू दे मला !!

- प्रदीप कुलकर्णी

गझल: 

प्रतिसाद

आपल्या गझला छानच असतात. आळ, निंदा-स्तुती, घरी.. हे शेर आवडले!

मस्त गझल आहे.

काही तरी झंकारले...कोणी तरी हुंकारले...
आता सुनेपण अंतरी...सारेच विसरू दे मला

शहरात या उपऱ्यापरी...! माझ्यात मी दुसऱ्यापरी...!!
ते गाव...घर, ती ओसरी...सारेच विसरू दे मला !

आता मला सुटका हवी...मज पाहिजे दुनिया नवी...
आता तरी, आता तरी... सारेच विसरू दे मला !

करणार मी हाही गुन्हा....स्मरणार मी सारे पुन्हा...!
काही क्षणांसाठी परी....सारेच विसरू दे मला !!


त्यातही हे शेर फारच आवडले.

झकास..
संपूर्ण गझल प्यार झाली.

ही  वेगळीच गझल ' आवारा' मधील 'ये नही है,ये नही है जिंदगी' ची आठवण करून देते.
मस्त!जियो
जयन्ता५२

गझल आवडली

मस्त गझल!
-- पुलस्ति.

खूपच छान गझल. आवडली.

खचलो नकाराने तुझ्या...पिचलो विचाराने तुझ्या...
झाली जिण्याची मस्करी...सारेच विसरू दे मला !

स्वप्ने तुझी मी पाहिली...सारीच अर्धी राहिली...
ते शल्य, कळ ती बोचरी...सारेच विसरू दे मला !

माझी सखी, अभिसारिका...गेली कुठे ती राधिका ?
गेली कुठे ती बासरी...सारेच विसरू दे मला !

मस्त!!
- चक्रपाणि जीवन चिटणीस
   सॅन होजे, कॅलिफोर्निया

पूर्ण गझल आवडली.

अत्तिशय आवडली गझल.
माझी सखी, अभिसारिका...गेली कुठे ती राधिका ?
गेली कुठे ती बासरी...सारेच विसरू दे मला !
सुंदर

प्रदीप,
गझल अतिशय आवडली.
ोटास या कोंडा मिळो...झोपायला धोंडा मिळो...
कविता, कथा, कादंबरी...सारेच विसरू दे मला !

मज भोवती नाही कुणी, मज सोबती नाही कुणी...
नाही कुणी माझ्या घरी....सारेच विसरू दे मला !

वाऱ्यासवे मी भांडतो, छळ मी जगाचा मांडतो !
हे आळ जे माझ्यावरी...सारेच विसरू दे मला !

केला कुणी उपहासही...म्हटले कुणी `शाबास`ही...
निंदा-स्तुती खोटी-खरी...सारेच विसरू दे मला !

शहरात या उपऱ्यापरी...! माझ्यात मी दुसऱ्यापरी...!!
ते गाव...घर, ती ओसरी...सारेच विसरू दे मला

हे शेर विशेष. मधली यमकंही सुंदर आहेत.


मक्ताही सुंदरच आहे.

मतलाही आहे सुंदर; पण दुसर्‍या ओळीत
'सारेच विसरू दे मला' हे अनावश्यक (रिडंडंट) होतं असं वाटलं.. 'तेथे न माझी पायरी' ऐवजी ''का मी स्मरू ती पायरी'' असं एक सुचलं; पण ''तेथे न माझी पायरी"ही ओळ जास्त सुंदर आहे.

- कुमारं

ता.क.

हा संगणक मला अक्षरांबद्दल फार त्रास देतोय... टंकलेखनाची चूक झाली असल्यास कृपया क्षमस्व.