नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 13
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल गझल : माझ्या लक्षातच नाही वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 6
गझल गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 15
गझल जन्म वाभरा वैभव वसंतराव कु... 2
गझल जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... 7
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 10
पृष्ठ काही नाचतात मृत्यू...... वैभव वामन पाटेकर 2
गझल काही स्वगते... व्योम 4
गझल वेडा व्योम 4
गझल असाच कधी शगुन
गझल सौदा शांडिल्य 1
गझल प्रश्न..... शांत्सुत
गझल देवुनी तुझे तुला निघायचे मला.. शाम 5
गझल शेवट लिहलेला असतो सुरुवातीवरती शाम 9
गझल बदनाम.. शाम 13
गझल हा आहे खडतर रस्ता.. शाम 5
गझल उठ बा रे पांडुरंगा.. शाम 5
गझल मी प्रेम दे म्हणालो... शाम 8
गझल भेटतो जरी अता नेहमी हसून पण शाम 5
गझल मनाला किती अन् कसे आवरावे? शाम 4
गझल मोडून यार गेला संसार आज माझा .. शाम 3
गझल सांजवेळी आठवांचा मेघ हा दाटे पुन्हा.. शाम 3

Pages