नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल ये जवळ वैभव देशमुख 14
गझल ही झाडे पेटवली कोणी....... वैभव देशमुख 9
गझल र॑ग अपुले मिसळले नाही..... वैभव देशमुख 2
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 13
गझल एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 12
गझल बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 26
गझल चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 3
गझल आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 13
गझल विश्व समजू लागलो अपुल्या घराला वैभव देशमुख 8
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल क्षण तो सोसाट्याचा होता वैभव देशमुख 2
गझल फुलांचा रस्ता.... वैभव देशमुख 12
गझल आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 14
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 6
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 7
गझल रात्र आली.... वैभव देशमुख 5
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9
गझल जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 6
गझल फडफडतो काळजात माझ्या... वैभव देशमुख 13
गझल हवा वैभव देशमुख 9
गझल पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 18
गझल ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 9

Pages