नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 9
गझल रात्र झाली फ़ार आता !!! supriya.jadhav7 2
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6
गझल कोजागिरी !!! supriya.jadhav7 1
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल मी एकटीच येथे!!!(गझल). supriya.jadhav7 2
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल हात तुझा हातात अगस्ती 9
गझल सफल अगस्ती 9
गझल भेट एकदा अगस्ती 3
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल जगणे असते... (अजब) अजब 6
गझल 'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 5
गझल वार कुणावर... अजब 21
गझल नशीब माझे... अजब 6
गझल गर्दी... अजब 1
गझल स्वप्नांच्या दुनियेत ... अजब 2
गझल तसा कुणाला... अजब 5
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
पृष्ठ बशीर बद्रच्या शेरांचा भावानुवाद अजब 2
गझल मी खरे बोललो तेव्हा अजब 7
गझल मोगरा अजय अनंत जोशी 10
गझल खेळ अजय अनंत जोशी 13
गझल इरेला पेटला आहे पिसारा अजय अनंत जोशी 2

Pages