नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल कोजागिरी !!! supriya.jadhav7 1
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल मी एकटीच येथे!!!(गझल). supriya.jadhav7 2
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7
गझल शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 1
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल हात तुझा हातात अगस्ती 9
गझल सफल अगस्ती 9
गझल भेट एकदा अगस्ती 3
गझल जगणे असते... (अजब) अजब 6
गझल तसा कुणाला... अजब 5
गझल नशीब माझे... अजब 6
गझल स्वप्नांच्या दुनियेत ... अजब 2
गझल वार कुणावर... अजब 21
गझल 'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 5
गझल गर्दी... अजब 1
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
गझल मी खरे बोललो तेव्हा अजब 7
पृष्ठ बशीर बद्रच्या शेरांचा भावानुवाद अजब 2
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल पुन्हा... अजय अनंत जोशी 3
गझल गझलेचा आजार हवा अजय अनंत जोशी 7
गझल पाऊल वळले... अजय अनंत जोशी

Pages