हात तुझा हातात

हात तुझा हातात एकदा.... क्षणभर दे मजला
नंतर जर वाटले तुला तर....अंतर दे मजला

नकोस बांधू कुंपण कारा सभोवती माझ्या
झुळझुळणारा वारा मी, तू...... अंबर दे मजला

सत्ता संपत्ती अन लौकिक काय करू देवा?
आनंदाने जगण्यापुरती भाकर दे मजला

मनोरथाचे अश्व दौडती अजूनही माझ्या
संपव माझे विश्व एकदा...ठोकर दे मजला

कसे जमावे माझे येथिल परक्या उपर्‍यांशी?
माय मराठी ज्यांची ते ते...मैतर दे मजला

किती राहिले सांग अजूनी जगायचे येथे
असेल जर होकार द्यायचा...लवकर दे मजला

आचमनाला इथे ’'अगस्ती'’ कधिचा बसलेला
दे ! दे ! नियती दु:खाश्रूंचा... सागर दे मजला


----अगस्ती

गझल: 

प्रतिसाद

अगस्ती, गझल अगदी ओघवती, मस्त झाली आहे.
    हात तुझा हातात एकदा.... क्षणभर दे मजला
    नंतर जर वाटले तुला तर....अंतर दे मजला
वावा!वा! क्या बात है.  खालची ओळ आणि त्यातला अनुप्रास तर विशेष. 
    किती राहिले सांग अजूनी जगायचे येथे
    असेल जर होकार द्यायचा...लवकर दे मजला
वा!..  खालची ओळ तर अगदी विशेष.
    आचमनाला इथे ’'अगस्ती'’ कधिचा बसलेला
    दे ! दे ! नियती दु:खाश्रूंचा... सागर दे मजला
वा! दे! दे! मस्त.


अगस्तीजी,
बर्‍याच कालावधीनंतर आपली गझल वाचली व सार्‍या जुन्या आठवणींची मनात गर्दी झाली.
एखाद्या शिष्याला आपल्या गुरूचे गायन बरेच वर्षानी पुन्हा ऐकायला मिळाल्यावर वाटावे तसे वाटते आहे! आपल्या गझला वाचूनच आम्ही गझल लेखनाचे गमभन शिकलो.
मतला,माय-मराठी,नियती हे शेर खास.
शुभेच्छा.
जयन्ता५२

सत्ता संपत्ती अन लौकिक काय करू देवा?
आनंदाने जगण्यापुरती भाकर दे मजला

मनोरथाचे अश्व दौडती अजूनही माझ्या
संपव माझे विश्व एकदा...ठोकर दे मजला

कसे जमावे माझे येथिल परक्या उपर्‍यांशी?
माय मराठी ज्यांची ते ते...मैतर दे मजला

आचमनाला इथे ’'अगस्ती'’ कधिचा बसलेला
दे ! दे ! नियती दु:खाश्रूंचा... सागर दे मजला

हे शेर फार फार आवडले...

एकदम तयारीची गजल आहे तुमची
मतला. मायमराठी, लवकर आणि मक्ता खूप आवडले....
तखल्लुसचा फ़ारच प्रभावी वापर केलाय तुम्ही
 

हात तुझा हातात एकदा.... क्षणभर दे मजला
नंतर जर वाटले तुला तर....अंतर दे मजला

नकोस बांधू कुंपण कारा सभोवती माझ्या
झुळझुळणारा वारा मी, तू...... अंबर दे मजला


कसे जमावे माझे येथिल परक्या उपर्‍यांशी?
माय मराठी ज्यांची ते ते...मैतर दे मजला

किती राहिले सांग अजूनी जगायचे येथे
असेल जर होकार द्यायचा...लवकर दे मजला

आचमनाला इथे ’'अगस्ती'’ कधिचा बसलेला
दे ! दे ! नियती दु:खाश्रूंचा... सागर दे मजला
हे सगळे शेर अतिशय भावले... एक खूप चांगली गझल वाचल्याचे समाधान मिळाले..
-मानस६शेवटचे २ शेर अतिशय आवडले!!

मनोरथाचे अश्व दौडती अजूनही माझ्या
संपव माझे विश्व एकदा...ठोकर दे मजला

छानच !!

मनोरथाचे अश्व दौडती अजूनही माझ्या
संपव माझे विश्व एकदा...ठोकर दे मजला

छानच !!

मनोरथाचे अश्व दौडती अजूनही माझ्या
संपव माझे विश्व एकदा...ठोकर दे मजला

छानच !!