गर्दी...


जिथे बघावे तिथे माणसांची गर्दी
श्रीमंतांची, गोरगरीबांची गर्दी...


वेगवेगळा प्रत्येकाचा देव इथे
सदैव असते कशी उत्सवांची गर्दी?...


महाभारताहून निराळे कलियुग हे
पांडव नसतानाच कौरवांची गर्दी...


नव्हेत साधीसुधी माणसे ही सगळी
आहे ही ईश्वर बनणार्‍यांची गर्दी...


रोज नव्याने जगतो जीवन 'अजब' असे
रोज भेटते नव्या संकटांची गर्दी...

गझल: 

प्रतिसाद

छान ! कलियुगाचा शेर विशेष आवडला.