नवे गझललेखन

शीर्षकsort ascending कवी प्रकाशनाची तारीख
...जमेल तेंव्हा जयन्ता५२ 11 November 2009
...जन्माचे आवर्तन सात... शैलेश कुलकर्णी 23 July 2008
...जन्म चकव्यासारखा ! प्रदीप कुलकर्णी 22 September 2008
...चुकले असावे जयन्ता५२ 27 February 2009
...घट एकांतात झरावा ! प्रदीप कुलकर्णी 1 June 2010
...कोण मी तुझा ? प्रदीप कुलकर्णी 30 July 2007
...कोठे जाऊ? प्रदीप कुलकर्णी 28 August 2007
...केव्हातरी ! प्रदीप कुलकर्णी 7 October 2008
...कुठे बेत आहे? ह्रषिकेश चुरी 13 September 2008
...काळजी नको ! प्रदीप कुलकर्णी 27 May 2007
...काय फायदा ? प्रदीप कुलकर्णी 11 October 2007
...काय करू मी ? प्रदीप कुलकर्णी 3 June 2007
...का दिसेनात आता कुठे ? प्रदीप कुलकर्णी 1 December 2007
...का असे? जयन्ता५२ 5 April 2008
...कवितेने दिले ! प्रदीप कुलकर्णी 13 August 2007
...एकंदरीने ! प्रदीप कुलकर्णी 16 September 2008
...आहेस कुठे तू ? प्रदीप कुलकर्णी 23 June 2007
...अंदाज आगळा आहे! मधुघट 11 June 2008
....सारे मला मिळाले !!! (गझल). supriya.jadhav7 9 October 2010
.....बरे दिसत नाही...! प्रदीप कुलकर्णी 20 March 2009
.....न ऐकायचे प्रमोद बेजकर 31 July 2008
............. अजून काही विशाल कुलकर्णी 3 March 2011
..... पुन्हा पुन्हा ! जयश्री अंबासकर 11 March 2010
... स्मरण असावे अजय अनंत जोशी 17 October 2010
... वंशातल्यांचे अजय अनंत जोशी 30 May 2010

Pages