...जमेल तेंव्हा

बरा वागतो जमेल तेंव्हा
खरे बोलतो जमेल तेंव्हा

हवे सर्व ते घरात आहे
तरी चोरतो जमेल तेंव्हा

असे चूक सर्वथा तरीही
तिला भेटतो जमेल तेंव्हा

मला माळ ओढणे जमेना
फुले वाहतो जमेल तेंव्हा

कसा आज झोपडीत देवा?
'म्हणे राहतो जमेल तेंव्हा'

खुळी जिंदगी सुसाट धावे
कधी गाठतो जमेल तेंव्हा

-------------------------------------------------------
जयन्ता५२

गझल: 

प्रतिसाद

हवे सर्व ते घरात आहे
तरी चोरतो जमेल तेंव्हा

असे चूक सर्वथा तरीही
तिला भेटतो जमेल तेंव्हा

हे दोन शेर आवडले.

व्वा!

पहिले तीनही शेर व जिंदगी - फार आवडले.

छान गझल! रदीफ सुरेख आहे.

मला माळ ओढणे जमेना
फुले वाहतो जमेल तेंव्हा

मस्तच!

खुळी जिंदगी सुसाट धावे
कधी गाठतो जमेल तेंव्हा

हाही सुंदर!!

वा गझल चांगली झाली आहे. मथळा, मक्ता व दुसरा शेर विशेष आहेत.

खुळी जिंदगी सुसाट धावे
कधी गाठतो जमेल तेंव्हा

व्वा!

यात 'खुळी' हा शब्द का आहे ते लक्षात आले नाही. तसेच, 'कधी' ऐवजी 'तिला' असेही चालेल काय?

अर्थात, शेर मुळातच सुसाट असून त्यात असल्या गोष्टींची चर्चा अनावश्यक आहे याची नम्र जाणीव आहे.

खुळी जिंदगी...
व्वा!
मस्त शेर.

गझल आवडली.
मला माळ ओढणे जमेना
फुले वाहतो जमेल तेंव्हा

सही!