नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल ओलावा rupali joshi
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
पृष्ठ मी Sunil Deshmukh
पृष्ठ vachane Sunil Deshmukh
पृष्ठ जीवन Sunil Deshmukh
पृष्ठ sukhacha mantra Sunil Deshmukh
गझल आवेग दाटलेला !!! supriya.jadhav7 9
गझल रात्र झाली फ़ार आता !!! supriya.jadhav7 2
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6
गझल कोजागिरी !!! supriya.jadhav7 1
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल मी एकटीच येथे!!!(गझल). supriya.jadhav7 2
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7
गझल शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 1
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल तुझा दोष नाही !! supriya.jadhav7 3
गझल तुझा दोष नाही !!! supriya.jadhav7 7
गझल हुंदका ओठातला पोटात नाही supriya.jadhav7
गझल ना दिवाळी पाहिली या लक्तराने !!! supriya.jadhav7 4
गझल आल्या सजून राती.... supriya.jadhav7 3
गझल ही घडी दे !!! supriya.jadhav7 8
गझल ...म्हणाले !! supriya.jadhav7
गझल पुन्हा पुन्हा !! supriya.jadhav7

Pages