राखते तोल मी.....!!!

राखते तोल मी.....!!!

जे पाहते - जाणते ते बोलते बोल मी,
गुंत्यात का भावनेच्या गुंतते खोल मी ?

कोणी - कसेही - कुठेही बोलते - वागते,
माझ्याच ना आसवांचे जाणते मोल मी !

तालावरी ढोलकीच्या नाचली पैंजणे ,
वॄंदावनी मंजि-यात्या वाटते फ़ोल मी !

गंधाळुनी रात हिंदोळी सुखाच्या झुले ,
मीठीतही साजणाच्या राखते तोल मी !

साराच हा खेळ मिथ्थ्या , येर-झा-या ठरे
पृथ्वीपरी भोवताली का फ़िरे गोल मी ?

-सुप्रिया (जोशी) जाधव.

गझल: 

प्रतिसाद

गंधाळुनी रात हिंदोळी सुखाच्या झुले ,
मीठीतही साजणाच्या राखते तोल मी
सुप्रीयाजी ,ह्या द्विपदी मागील स्त्रीविषयक चिंतन विलक्षण .गझल बेहद आवडली .