नवे गझललेखन

शीर्षक कवीsort descending प्रकाशनाची तारीख
फडफडतो काळजात माझ्या... वैभव देशमुख 4 October 2010
ये जवळ वैभव देशमुख 15 October 2008
आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 4 January 2009
हवा वैभव देशमुख 15 October 2008
रात्र आली.... वैभव देशमुख 13 May 2009
तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 5 August 2014
गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 23 December 2008
ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 15 January 2010
पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 1 October 2010
फुलांचा रस्ता.... वैभव देशमुख 4 December 2008
नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 11 January 2011
दिसतो तुला जरी मी......... वैभव देशमुख 7 February 2009
दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 22 January 2011
विश्व समजू लागलो अपुल्या घराला वैभव देशमुख 11 May 2015
बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 25 June 2010
काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 19 April 2014
र॑ग अपुले मिसळले नाही..... वैभव देशमुख 16 November 2008
जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 4 April 2015
चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 19 October 2015
पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 17 July 2010
हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 16 August 2011
एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 4 February 2011
आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 10 January 2010
जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 3 February 2011
साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 7 October 2010

Pages