नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 13
गझल रात्र आली.... वैभव देशमुख 5
गझल एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 12
गझल बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 26
गझल चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 3
गझल विश्व समजू लागलो अपुल्या घराला वैभव देशमुख 8
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल दिसतो तुला जरी मी......... वैभव देशमुख 10
गझल ही झाडे पेटवली कोणी....... वैभव देशमुख 9
गझल र॑ग अपुले मिसळले नाही..... वैभव देशमुख 2
गझल क्षण तो सोसाट्याचा होता वैभव देशमुख 2
गझल आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 14
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 6
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल आयुष्याला अमुच्या....... वैभव देशमुख 13
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9
गझल जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 6
गझल हवा वैभव देशमुख 9
गझल फडफडतो काळजात माझ्या... वैभव देशमुख 13
गझल पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 18
गझल ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 9
गझल नाव तुझ्या ओठावर... वैभव देशमुख 14
गझल जन्मभर तुडवीन मी ... वैभव देशमुख 11

Pages