नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल काय सांगू सुनेत्रा सुभाष 9
गझल लंब सुनेत्रा सुभाष 5
गझल सांग ओठास तुझी गोष्ट फुलांची बाई सुनेत्रा सुभाष 8
गझल रजनीगंधा सुनेत्रा सुभाष 8
गझल किती आळशी सुनेत्रा सुभाष 15
गझल फुलांनी काय हो केले ? सुनेत्रा सुभाष 4
गझल किती दिवस मी रदीफ व्हावे सुनेत्रा सुभाष 8
गझल साय सुनेत्रा सुभाष 6
गझल भावस्थंडिल सारंग भणगे 6
गझल ईश्काची गझल सारंग भणगे 6
गझल दे साकार 1
गझल असे प्रेम देवा साकार 5
गझल मला येत नाही सलिल 5
गझल जे कधी न जमले मजला सरदेसाई 5
गझललेख मराठी गझलचे 'तंत्र’-काही प्रश्न. सदानंद डबीर 2
पृष्ठ क्षण चालले... सदानंद डबीर 5
पृष्ठ केले जुलूम .... सदानंद डबीर 9
गझल माझा मलाच आता... सदानंद डबीर 5
पृष्ठ नशा सदानंद डबीर 5
पृष्ठ चळ सदानंद डबीर 7
गझललेख सुरेश भटांच्या गझलांमधील तरल भावकाव्य सदानंद डबीर 4
गझल लागला गळपफास तेव्हा तरतरी श्वासात आली! सतीश देवपूरकर 10
गझल सोपे नसते सतीश 6
गझल हरवला... सतीश 4
गझलचर्चा चित्तरंजन भट यांची एक गझल सतीश

Pages