नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल छंद.... supriya.jadhav7 6
गझल कोजागिरी !!! supriya.jadhav7 1
गझल अबोली !!! supriya.jadhav7 11
गझल मी एकटीच येथे!!!(गझल). supriya.jadhav7 2
गझल आसवे..... supriya.jadhav7
गझल जराजरासा !!! supriya.jadhav7 14
गझल शेवटाला चार नाही(त) !!! supriya.jadhav7 1
गझल आज भारंभार झाली आसवे !!! supriya.jadhav7
गझल सफल अगस्ती 9
गझल हात तुझा हातात अगस्ती 9
गझल भेट एकदा अगस्ती 3
गझल नशीब माझे... अजब 6
गझल तसा कुणाला... अजब 5
गझल भान माझे... (अजब) अजब 5
पृष्ठ बशीर बद्रच्या शेरांचा भावानुवाद अजब 2
गझल कुठे म्हणालो?... (अजब) अजब 7
गझल स्वप्नांच्या दुनियेत ... अजब 2
गझल जगणे असते... (अजब) अजब 6
गझल मी खरे बोललो तेव्हा अजब 7
गझल 'गालिब'च्या गजलेचा भावानुवाद अजब 5
गझल वार कुणावर... अजब 21
गझल गर्दी... अजब 1
गझल खोटे असते हळहळणे अजय अनंत जोशी 19
गझल नको ... अजय अनंत जोशी 7
गझल मागचे जाती पुढे अजय अनंत जोशी 10

Pages