नवे लेखन

प्रकारsort descending शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल चांदण्या लेऊन झाला... ह बा 12
गझल तरी हात हाती हवासा तुझा... अमित वाघ 8
गझल तुझे ठसे... ज्ञानेश. 12
गझल उदास खाली मनास घेऊन फिरतो आम्ही ... अमोल शिरसाट 15
गझल भांडेल कोण आता? विजय दि. पाटील 3
गझल ...थकलास तू किती ! प्रदीप कुलकर्णी 4
गझल ऐकत नाही आता हे मन... मधुघट 7
गझल व्यर्थ आभाळ 10
गझल जन्म हा अजय अनंत जोशी 6
गझल कुणी माझ्यासवे यावे अजय अनंत जोशी 4
गझल साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 6
गझल विषारी केव्हढे वातावरण आहे चित्तरंजन भट 14
गझल एक वेडी वेदनेची जात आहे. मानस६ 10
गझल मीच राही एक देहाती इथे भूषण कटककर 16
गझल अलिप्त क्रान्ति 9
गझल ह्याहून मोठे अक्रीत काही घडणार नाही विजय दि. पाटील
गझल मनाच्या अडगळीमधले बिलोरी आरसे शोधू जयदीप 3
गझल ही सरिता रुसली आज किनाऱ्यावरती... मानस६ 10
गझल वादात या कुणीही सहसा पडू नये क्रान्ति 1
गझल असेच हल्ली मनास होते... ज्ञानेश. 14
गझल तुला या शोधती तारा rind 2
गझल ना कळे अनिल रत्नाकर 8
गझल फुलांना दंश काट्यांचे हवे होते..... खलिश 6
गझल पुसणारे नसताना कोणी अश्रू ढाळायचे कशाला... मयुरेश साने
गझल सौदा शांडिल्य 1

Pages