सौदा

फक्त सुखाची किंमत बघून आलो
मी दु:खाशी सौदा करून आलो

उत्तर म्हणजे जबाबदारी असते
म्हणून केवळ प्रश्नच बनून आलो

हळवी वळणे आता विसरत आहे
आज तुझ्याही दारावरून आलो

तूच ठरव मी आवडलो का तुजला?
मी हातांच्या रेषांमधून आलो

आठवणींचा पाउस बरसत होता
अश्रूंमध्ये पुरता भिजून आलो

त्यांच्यापाशी पैसे रग्गड होते
म्हणून त्यांना स्वप्ने विकून आलो

- नचिकेत जोशी

गझल: 

प्रतिसाद

उत्तर म्हणजे जबाबदारी असते
म्हणून केवळ प्रश्नच बनून आलो

हळवी वळणे आता विसरत आहे
आज तुझ्याही दारावरून आलो

त्यांच्यापाशी पैसे रग्गड होते
म्हणून त्यांना स्वप्ने विकून आलो

हे तीनही शेर फार आवडले.
शेवटचा तर अगदी सुरेख !

पुलेशु.

आनंदयात्री.. काही बदल सुचवावेसे वाटत होते...ते लिहीलेही होते... पण परत वाचता वाचता वृत्त बरोबर आहे हे कळले! त्यामुळे ते खोडून हे लिहीतोय!!...

अप्रतिम गझल!!

हा हा!!

शुभेच्छा... आणि क्षमस्व.

-- बहर.

त्यांच्यापाशी पैसे रग्गड होते
म्हणून त्यांना स्वप्ने विकून आलो

अप्रतिम शेर! गझल छान.

ज्ञानेशला आवडलेले शेर मलाही आवडले.

ज्ञानेशजी, बहर, हबा, केदारजी,
धन्यवाद! :)

फक्त सुखाची किंमत बघून आलो
मी दु:खाशी सौदा करून आलो
.
तूच ठरव मी आवडलो का तुजला?
मी हातांच्या रेषांमधून आलो

हे फार आवडले.

उत्तर ,हळवी,हातांच्या रेषां, पैसे...सुरेख.
आवडली गझल.

आहाहा....स्वप्ने विकून आलो! आवडला!

हळवी वळणे आता विसरत आहे
आज तुझ्याही दारावरून आलो
वा. सुरवातीला आजही तुझ्या दारावरून आलो असेच वाचले होते.

गंगाधरजी, मधुघट, चित्तजी, निलेश... thanks...

आठवणींचा पाउस बरसत होता
अश्रूंमध्ये पुरता भिजून आलो

हा एक शेर वगळता सारेच खूप आवडले....... इतर शेरांच्या तुलनेत हा जरा फीका वाटला.
छान गझल.

डॉ.कैलास

कैलासजी, एकदम मान्य!
आठवणींचा पाऊस खूप जुना आणि 'तोच तोच' झाला आहे आता... मलाही लिहीताना सहज सुचला म्हणून ठेवला...
धन्यवाद..