नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल हुंदका उरातच गोठवायचा आहे वैभव वसंतराव कु... 10
गझल गझल : माझ्या लक्षातच नाही वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 6
गझल गझल : ज्यामुळे जग ही नशीली रम्यता राखून आहे वैभव वसंतराव कु... 2
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 15
गझल हे फुलांचे उधान झाडांना... वैभव देशमुख 4
गझल दिसे दिसायास... वैभव देशमुख 13
गझल एक पाखरु फांदीवर... वैभव देशमुख 12
गझल ये जवळ वैभव देशमुख 14
गझल बंद दिवसाच्या घराचे दार ... वैभव देशमुख 26
गझल चांदणी, चंचला, कामिनी, सुंदरा, मोहिनी, अप्सरा, कोण आहेस तू वैभव देशमुख 3
गझल विश्व समजू लागलो अपुल्या घराला वैभव देशमुख 8
गझल आपला स॑वाद... वैभव देशमुख 14
गझल फुलांचा रस्ता.... वैभव देशमुख 12
गझल पाणी थकले, जमीन थकली... वैभव देशमुख 15
गझल गुणगुणावे मी तुला ...... वैभव देशमुख 7
गझल रात्र आली.... वैभव देशमुख 5
गझल क्षण तो सोसाट्याचा होता वैभव देशमुख 2
गझल ती नदी गेली कुठे... वैभव देशमुख 9
गझल चाहुलीची तुझ्या चमक... वैभव देशमुख 5
गझल साचला अंधार आहे... वैभव देशमुख 6
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल काय नभाची आहे इच्छा पाहू... वैभव देशमुख 9
गझल जगण्याचे मातेरे होते... वैभव देशमुख 6
गझल पुढे सरू की जाऊ मागे... वैभव देशमुख 18

Pages