नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल धीट माझी प्रीत होती सोनाली जोशी 12
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल मी बोचलो म्हणाले सोनाली जोशी 11
गझल प्रवास सोनाली जोशी 7
गझल गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 18
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल सोने सोनाली जोशी 3
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल नको फिरून बोलणे नकोच आज भेटणे सोनाली जोशी 6
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल भेटण्याचे राहिले स्नेहदर्शन 5

Pages