तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा

तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा

तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा
तुझ्या माझ्यामधे वाढे कधी अंतर कधी लाटा

तुझ्या माझ्या म्हणे झाल्या कधी गप्पा जिव्हाळ्याच्या
कुठे ती ऊब गेली.. का असा केलास बोभाटा?

फुलांना त्रास मी नाही दिला ना बोललो काही
कशाचा दंश झाला मज? ...कुणी हा टोचला काटा..

जरा ऐकून तर घे ना म्हणे म्हणणे कुणाचे तू....
(तसे केले कधी मी तर कुणी फोडायचा फाटा?

इथूनच बघ उद्या होतील अपुल्या वेगळ्या वाटा
दिवस लक्षात्,तू स्मरणात ,आठवणीत हा फाटा

मिषाने या उधाणाच्या किती झाडे बहकलेली .........
उडाला ठिकठिकाणी दूर पाचोळाच उफराटा!

गझल: 

प्रतिसाद

फारच सुंदर,
तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा
तुझ्या माझ्यामधे वाढे कधी अंतर कधी लाटा

(क्या बात है!)३
इथूनच बघ उद्या होतील अपुल्या वेगळ्या वाटा
दिवस लक्षात्,तू स्मरणात ,आठवणीत हा फाटा

छान..

तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा
तुझ्या माझ्यामधे वाढे कधी अंतर कधी लाटा

तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा
तुझ्या माझ्यामधे वाढे कधी अंतर कधी लाटा
छान . आवडली गझल..!!

तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा
तुझ्या माझ्यामधे वाढे कधी अंतर कधी लाटा
फारच छान!

गझल आवडली. लाटा व उरफाटा हे शेर जास्त आवडले.

धन्यवाद!

सुंदर

मतला, बोभाटा व शेवटचा शेर खूपच सुरेख आहेत

खुप छान. पाचोळा आवडले.

मिषाने या उधाणाच्या किती झाडे बहकलेली .........
उडाला ठिकठिकाणी दूर पाचोळाच उफराटा

अप्रतिम शेर!!!