गझलविषयक लेख

सुरेश भटांच्या गझलांमधील तरल भावकाव्य

'कविता ही बहुरुपिणी आहे' हे वाक्य 'कुसुमाकर' सारख्या कवितांना प्राधान्य देणा-या मासिकाच्या वाचकांना, सांगण्याची गरज नाही; तरी सुद्धा लिहिले आहे. कविता, गीत, लावणी, पोवाडा, अभंग, ओवी (अगदी आरती सुद्धा) कवितेचीच रूपे आहेत. त्यातलेच एक रूप, एक आकृतिबंध (फॉर्म) म्हणजे गझल.

ज्ञानेशच्या गझला

ह्या संकेतस्थळावर आगमन झाल्यापासून सफाईदार, सकस व आश्वासक गझललेखन करणाऱ्या ज्ञानेश ह्यांच्या काही निवडक गझला एकत्रितपणे उपलब्ध करून देताना आम्हाला आनंद होतो आहे. ज्ञानेश ह्यांना पुढील वाटचालीसाठी सुरेशभट.इनच्या हार्दिक शुभेच्छा! पुढे वाचा

कवी चंद्रशेखर सानेकर ह्यांची दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झालेली गझलेवरील लेखमालिका

कवी चंद्रशेखर सानेकर ह्यांची दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झालेली गझलेवरील

Taxonomy upgrade extras: 

Pages