मान्यवरांची गझल

मान्यवरांची गझल

शंकर रामाणींची गझल

कविवर्य शंकर रामाणींची गझल ( 'दर्पणीचे दीप ' या काव्यसंग्रहातून)

अजुनी भुऱ्या दिशांचे मी हुंगतो किनारे
आयुष्य लासणारे मी पोसले निखारे

केली कुणी कळेना असली कठोर शिक्षा

अंदाज : डॉ. श्रीकृष्ण राऊत

चिखलात खोल फसले सगळेच पाय आता;
मातीस सापडेना काही उपाय आता.

सौंदर्य आपले ती सांभाळते असे की,
नाहीच लेकराला पाजीत माय आता!

टपलेत भोवताली चारीकडून बोके;
सांगा कुण्या खुबीने वाचेल साय आता?

वात्सल्य कोणते हे आहे मला कळेना;
ही वासरास खाते दररोज गाय आता.

आक्रोश उंच जाता आकाश कंप पावे;
अंदाज येत नाही होईल काय आता.

********************************************
http://mazigazalmarathi.blogspot.com
********************************************

वनवास : डॉ.श्रीकृष्ण राऊत

कमी झाला झमेल्यांचा जिवाला त्रास थोडासा;
घडीभर लाभला जेव्हा तुझा सहवास थोडासा.

दिवसभर रोज मरताना तुला येईल तो कामी;
सकाळी ठेव जगण्याचा मनी उल्हास थोडासा.

पुन्हा झाली चुकी माझी, पुन्हा मी फसवल्या गेलो;
पुन्हा झाला जिव्हाळ्याचा मला आभास थोडासा.

कुणाला शोधते भिरभिर नजर ओली असोशीने;
कुणाची वाट पाहे हा अखेरी श्वास थोडासा.

नको वाचू कधी पोथी,नको जाऊस तीर्थाला;
उपाशी लेकराना तू तुझा दे घास थोडासा.

कुणाला वेढले नाही इथे तू सांग लोच्यांनी;
निमित्ते शोधुनी मित्रा,जरा तू हास थोडासा.

परीक्षा संपली कोठे अरे अद्याप सीतेची;
मला सांगू नको रामा तुझा वनवास थोडासा.

********************************************
http://mazigazalmarathi.blogspot.com
********************************************

कुठलेच स्वप्न आता - डी. एन. गांगण

कुठलेच स्वप्न आता माझ्या उशास नाही
कुठलाच गंध उरला सुकल्या फुलास नाही

कशी वेळ आली? : डॉ. श्रीकृष्ण राऊत

कशी वेळ आली?
क्षमा क्रूर झाली!


हसे आज कुंकू;
गमावून लाली.


करा बंद वर्षा;
पिके तर जळाली.


बगीच्यात प्रेते
फुलांची मिळाली.


बघा ही गटारे;
सुगंधात न्हाली.


खुनी देव झाले;
पुजारी मवाली!


(`गुलाल आणि इतर गझला'संग्रहातून)


भेटा : http://www.mazigazalmarathi.blogspot.com

Pages