मान्यवरांची गझल

मान्यवरांची गझल

नशा

जराशी जराशी नशा, ही चढावी
तुझी ऊब गात्रात, माझ्या असावी

जरा चोरुनी तू, मला न्याहळावे
जराशी तुझी, पापणी अन् लवावी

जरा लाजुनी तू 'नको रे' म्हणावे
मिठी लाजरी त्याचवेळी पडावी

तुझा श्वास, श्चासत माझ्या भिनावा
नशेला नव्याने, झळाळी चढावी

तुला मी, मला तू, असे नीववावे
पुन्हा एक ज्वाळा उफाळून यावी

-- सदानंद डबीर    

मलई : प्रदीप निफाडकर

अंथरतो मी जेव्हा चटई
डोळे मिटती वासे तुळई

मुले टिव्हीच्या समोर बसली
शुभंकरोती गाते समई

गरिबी अपुली अशीच राहो
आपण दोघे एकच दुलई

हळद उतरली पोर जळाली
कोपऱ्यात ही रडते सनई

कसेबसे जगतात कवी हे
कुबेर झाले सारे गवई

कविता माझी दुधाप्रमाणे
गझला म्हणजे नुसती मलई

-- प्रदीप निफाडकर

२९, रिद्धी-सिद्धी अपार्टमेंट्स, आनंदनगर,सिंहगड रस्ता, पुणे-४११ ०५१.भ्रमणध्वनी ९८५०३८४२३२. ईमेल : gazalniphadkar@com

Pages