नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल सांग कोठे माणसा आहेस तू चित्तरंजन भट 12
गझल आजच्या आज विजय दि. पाटील 7
गझल गझल अनंत ढवळे 13
गझल रस्ता देतो जयदीप 6
गझल कसा करावा या भयगंडाचा निचरा अनंत ढवळे 23
गझल तुझे स्वच्छ हासू झळाळी उन्हाची... वैभव देशमुख 11
गझल जन्मतो गर्दीत आपण......संपतो गर्दीत पण बेफिकीर 4
गझल कशाचा शोध काही घेत नसतो चित्तरंजन भट 19
गझल आई मेंढ्या हाकत आहे, बाप दिवंगत आहे बेफिकीर 5
गझल माझ्यातला चांगुलपणा वर आण तू बेफिकीर 10
गझल ...शांत समईसारखा ! प्रदीप कुलकर्णी 13
गझल नीट वाच...! प्रदीप कुलकर्णी 6
गझल माझाच व्हावा मला नित्य आधार अजय अनंत जोशी 8
गझल तुझे आच्छादलेले जग मला सांगून जाते बेफिकीर 10
गझल ज्या क्षणी मी थांबलो, ती थांबली जयदीप 4
गझल गझल अनंत ढवळे 11
गझल तुझ्यासारखे वाचता येत नाही जयदीप 2
गझल जे जगतो ते लिहिणारा विजय दि. पाटील 3
गझल तीच भेटावी.. केदार पाटणकर 4
गझल किती? केदार पाटणकर 4
गझल मढे मोजण्याला गंगाधर मुटे 19
गझल पिणे सोडले मी…. अरविन्द पोहरकर 6
गझल जन्म एक मध्यरात्र वाटतो वैभव वसंतराव कु... 7
गझल काही नवीन सुट्टे शेरः बेफिकीर 8
गझल गलबत कुठे निघाले केदार पाटणकर 6

Pages