नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखक प्रतिसाद
गझल तुझी आभाळपुण्याई तुकोबा वैभव वसंतराव कु... 6
गझल वरून शांत शांत वाटते किती... जयदीप 3
गझल मी काही स्वप्नांच्या नुसता सोबत बसतो प्रसाद लिमये 5
गझल हसवणारे, खिदळणारे केदार पाटणकर 6
गझल हा स्वत्वाचा तपास मानू आता बेफिकीर 2
गझल एकटा सागरकिनारा एकटा चित्तरंजन भट 12
गझल कुणीच नव्हते आले निरोप देण्यासाठी ... अनंत ढवळे 15
गझल कुठे नेतील या वाटा मनाला.... अनंत ढवळे 13
गझल इतके धुळकट रस्ते इथले.... अनंत ढवळे 10
गझल गझल अनंत ढवळे 6
गझल खोल डोहाच्या तळाशी साचलेला गाळ हो बेफिकीर 2
गझल नदीला सागराची ओढ असली तर असू द्या ना मिल्या 7
गझल एकदा शून्यास माझ्या तू वजा कर... जयदीप 2
गझल तुझे घन आजही बरसून माझी आसवे गेले वैभव वसंतराव कु... 15
गझल इरेला पेटला आहे पिसारा अजय अनंत जोशी 2
गझल खुल्या मनाने केदार पाटणकर 3
गझल नेहमी गर्दी तुला जी लागते जयदीप 15
गझल पायथा बांधायला आधार नव्हता जोरकस बेफिकीर 8
गझल अतोनात तिटकारा येतो supriya.jadhav7 25
गझल शेवट लिहलेला असतो सुरुवातीवरती शाम 9
गझल हाक प्रदीप कुलकर्णी 11
गझल ऎकले आहे तुला ती साथ देते जयदीप 4
गझल अशी कशी ही बदलत गेली सर्व माणसे अनिरुद्ध अभ्यंकर 7
गझल अबोल कैलास 3
गझल वारे जरासे गातील काही.. अजय अनंत जोशी 4

Pages