नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort ascending प्रतिसाद
गझल शक्य नाही स्नेहदर्शन 4
गझल फक्त येवढा तिचा ... स्नेहदर्शन 7
गझल माझा मुलगा स्नेहदर्शन 14
गझल जीवन तेंव्हा भिजत राहते स्नेहदर्शन
गझल जीवना माझ्या बरोबर चालतांना स्नेहदर्शन 14
गझल अंतरास जाळते व्यथा स्नेहदर्शन 3
गझल मी कधी माझ्यात ही असणार नाही स्नेहदर्शन 1
गझल जीवन तेंव्हा भिजत राहते स्नेहदर्शन 4
गझल मनात येता विचार त्याचा उदास होते हसले तरी सोनाली जोशी 9
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल सोने सोनाली जोशी 3
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल का सूर नवा हा छेडत जाते भासांची वीणा ? सोनाली जोशी 3
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल तुला बोलावतो सागर तुला बोलावती वाटा सोनाली जोशी 8
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12

Pages